For å få tilgang til ransel må du være ansatt i politiet.