Arne Sundvoll

Stilling
visepolitimester
Enhet
Agder politidistrikt

Arne Sundvoll (født 1966) har vært visepolitimester i Agder politidistrikt på åremål fra 2017. Han har arbeidet som lensmannsbetjent, politioverbetjent og lensmann ved Vennesla og Iveland lensmannskontor fra 1991 til 2011. I 2011 ledet han siste del av prosjekt Agder, som var et omorganiseringsprosjekt internt i Agder politidistrikt. I perioden 2012 til 2016 ledet Sundvoll etterforskingsseksjonen i felles kriminalenhet i Agder politidistrikt. Sundvoll har vært prosjektleder for nærpolitireformen i Agder fra januar 2016 og frem til i dag.

Utdanning:
Politiskole med tilleggsutdanning innen ledelse

Kontaktinformasjon:
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00