Unn Hege Sørensen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Unn Hege Sørensen vil fra 1. februar 2021 fungere som leder av felles enhet for etterretning, etterforskning og forebygging.

Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00