Jan Sverre Krogstad

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet

Jan Sverre Krogstad (født 1959) er driftsenhetsleder i Østre Agder driftsenhet, og politistasjonssjef ved Arendal politistasjon. Han har hatt flere stillinger som polititjenestemann og har vært konsulent hos Fylkesmannen i Aust-Agder i 5 år, hvor han arbeidet med økonomiske og administrative oppgaver overfor lensmannsetaten i Aust-Agder. Han har vært lensmann i Tromøy og Hisøy & Øyestad og har ledet Arendal politistasjon siden 1998. Han har vært driftsenhetsleder i Nedenes siden 2005. Han har tjenestegjort ett år i Bosnia for EUPM.

Utdanning:
Politiskole, ex.phil. og økonomi kurs ved ADH.

Kontaktinformasjon: 
Kontoradresse: Arendal og Froland politistasjon, Åsbieveien 39, 4848 Arendal
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00