Kirsten Lindeberg

Stilling
politimester
Enhet
Agder politidistrikt

Kirsten Lindeberg (født 1953) har vært politimester i Agder politidistrikt på åremål fra 2008. Hun har praksis som konsulent i Skattedirektoratet, og konsulent og administrasjonssjefspraksis fra Statens vegvesen, Aust-Agder. Lindeberg var kontorsjef i Grimstad kommune 1991-1998. Her var hun også en periode konstituert som rådmann. Hun var fra 1998 til 2005 juridisk rådgiver og senere seniorrådgiver i Kristiansand kommune, og fra 2005 til 2008 var hun distriktssjef i Statens vegvesen, Region sør.

Utdanning:
Cand. jur.

Kontaktinformasjon:
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00