Odd Joar Svensson

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av stab for HR-HMS

Odd Joar Svensson (født 1969) har vært ansatt som leder stab for HR & HMS i Agder politidistrikt siden 1. februar 2017. Han kom fra stilling som organisasjonssjef i Vest Agder fylkeskommune, hvor han var ansatt i perioden 2006-2017. Tidligere stillinger han har hatt, er blant annet, personalsjef ved Varodd AS i perioden 1999-2006, HR manager innen shipping og offshore bransjen i perioden 1996-1999 og tjenestegjort som offiser ved NATO hovedkvarteret i Stavanger i perioden 1991-1996. Hele karrieren innen HR & HMS feltet.

Utdanning:
Forsvaret, samt organisasjon og ledelse fra Universitetet i Agder/Stavanger og BI

Kontaktinformasjon:
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00