Bygland lensmannskontor er fra 1. mars 2018 samlokalisert med Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor på Evje.

Polititjeneste og sivile gjøremål for Setesdal lensmannsdistrikt blir fra 1. mars utført ved Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor og Valle og Bykle lensmannskontor.