Froland lensmannskontor er fra 1. mars 2018 samlokalisert med Arendal og Froland politistasjon i Arendal.

Både polititjeneste og sivile gjøremål for Arendal og Froland politistasjonsdistrikt blir utført ved Arendal og Froland politistasjon.