Gjerstad lensmannskontor er fra 1. mars 2018 samlokalisert med Risør og Gjerstad lensmannskontor i Risør.

Polititjeneste og sivile gjøremål for Holt lensmannsdistrikt blir fra 1. mars utført ved Risør og Gjerstad lensmannskontor, Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor og Åmli lensmannskontor.