Kvinesdal lensmannskontor er fra 1.3 2018 samlokalisert med Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor i Flekkefjord.

Både polititjeneste og sivile gjøremål for Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt blir utført ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor.