Lindesnes lensmannskontor er fra 1. mars 2018 samlokalisert med Mandal politistasjon i Mandal.

Polititjeneste og sivile gjøremål for Lindesnes politistasjonsdistrikt blir fra 1. mars utført ved Mandal politistasjon.