Funksjonelle driftsenheter og lederstøttestaber

Distriktet har tre lederstøttestaber og fire funksjonelle driftsenheter:

 • Stab for kommunikasjon
 • Stab for HR og HMS
 • Stab for virksomhetsstyring
 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

Politiets sikkerhetstjeneste Agder

Geografiske driftsenheter

Agder politidistrikt vil frem til 1.3.2018 ha 27 politistasjoner og lensmannskontorer, som inngår i fem geografiske driftsenheter:

 • Driftseining Setesdal: Omfatter Valle og Bykle lensmannskontor, Bygland lensmannskontor, Evje og Hornnes lensmannskontor, Åseral lensmannskontor.
 • Driftsenhet Vest: Omfatter Flekkefjord politistasjon, Kvinesdal lensmannskontor, Hægebostad lensmannskontor, Lyngdal lensmannskontor, Farsund lensmannskontor, Mandal politistasjon, Lindesnes lensmannskontor, Marnardal og Audnedal lensmannskontor.
 • Driftsenhet Midt: Omfatter Søgne og Songdalen lensmannskontor, Vennesla og Iveland lensmannskontor, Kristiansand politistasjon, Vågsbygd politistasjon, Randesund politistasjon, Lillesand lensmannskontor, Birkenes lensmannskontor.
 • Driftsenhet Øst: Omfatter Grimstad politistasjon, Arendal politistasjon, Froland lensmannskontor, Gjerstad lensmannskontor, Vegårshei lensmannskontor, Åmli lensmannskontor, Risør lensmannskontor, Tvedestrand lensmannskontor.
 • Namsfogden i Kristiansand: Sivile gjøremål i Kristiansand.

Agder politidistrikt ledes av

Politimester Kirsten Lindeberg
Visepolitimester Arne Sundvoll

Politimesterens ledergruppe

 • Svein Enersen, leder stab for kommunikasjon
 • Odd Joar Svensson, leder stab for HR og HMS
 • Lene Holtskog, leder stab for virksomhetsstyring
 • Bård Austad, leder felles enhet for operativ tjeneste
 • Terje Kaddeberg Skaar, leder felles enhet for påtale
 • Gordon Andrew Petterson, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
 • Magnus Andreassen, leder felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie
 • Knut Aurebekk, leder politiets sikkerhetstjeneste Agder
 • Sigurd Langeid, lensmann/driftsenhetsleder Driftseining Setesdal*
 • Anne Margrethe Ruud, lensmann/driftsenhetsleder Driftsenhet Vest*
 • Ole Hortemo, driftsenhetsleder/politistasjonssjef Driftsenhet Midt*
 • Jan Sverre Krogstad, driftsenhetsleder/politistasjonssjef Driftsenhet Øst*
 • Per Frode Utnevik, namsfogd i Kristiansand*

* Avventer personalløp knyttet til geografiske driftsenheter (høsten 2017).