Agder politidistrikt  er organisert i tre lederstøttestaber, fem funksjonelle driftsenheter og tre geografiske driftsenheter.

 Overordnet  organisasjonskart Agder politidistrikt 

Lederstøttestaber

 • Stab for kommunikasjon
 • Stab for HR og HMS
 • Stab for virksomhetsstyring

Funksjonelle driftsenheter

 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie
 • Politiets sikkerhetstjeneste Agder

Geografiske driftsenheter

Agder politidistrikt har fra 1. mars 2018 fire politistasjoner og 11 lensmannskontor fordelt på tre geografiske driftsenheter:

Vestre Agder driftsenhet

 • Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor
 • Farsund og Lyngdal lensmannskontor
 • Byremo lensmannskontor
 • Mandal politistasjon

Midtre Agder driftsenhet

 • Søgne og Songdalen lensmannskontor

 • Kristiansand politistasjon

 • Vennesla og Iveland lensmannskontor

 • Lillesand og Birkenes lensmannskontor

 • Valle og Bykle lensmannskontor

 • Bygland og Evje og Hornnes lensmannskontor

Østre Agder driftsenhet

 • Grimstad politistasjon
 • Arendal og Froland politistasjon
 • Risør og Gjerstad lensmannskontor
 • Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor
 • Åmli lensmannskontor