Vegårshei lensmannskontor er fra 1. mars 2018 samlokalisert med Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor i Tvedestrand.

Polititjenester og sivile gjøremål for Holt lensmannsdistrikt blir fra 1. mars utført ved Risør og Gjerstad lensmannskontor, Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor og Åmli lensmannskontor.