Kontoret i Nesseby er avviklet. Publikum bes henvende seg til Tana, Vadsø eller Kirkenes.