Politimesteren har overordnet ansvar for polititjenesten i Finnmark, og har kontor i Kirkenes. Visepolitimesteren er politimesterens stedfortreder. De tre stabene for lederstøtte er virksomhetsstyring, HR/HMS og kommunikasjon.

Geografiske driftsenheter

Fra 1.1.2018 innebærer den nye organiseringen at Finnmark politidistrikt organiseres i en geografisk driftsenhet, som igjen deles inn i fire politistasjons- og lensmannsdistrikter. Lederen for den geografiske driftsenheten har sitt arbeidssted i Alta.

 • Alta lensmannsdistrikt omfatter kommunene Alta, Loppa og Kautokeino. Lensmannen har kontor i Alta.
 • Hammerfest politistasjonsdistrikt omfatter kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Politistasjonssjefen har kontor i Hammerfest.
 • Porsanger lensmannsdistrikt omfatter kommunene Gamvik, Lebesby, Karasjok og Porsanger. Lensmannen har kontor i Lakselv.
 • Varanger politistasjonsdistrikt omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø. Politistasjonssjefen sitter i Kirkenes.

Funksjonelle driftsenheter

Den geografiske driftsenheten støttes av fire funksjonelle driftsenheter med ansvar for ulike fagområder.

 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
 • Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie
 • Politiets sikkerhetstjeneste Finnmark

Ledelsen

 • Politimester Ellen Katrine Hætta
 • Visepolitimester Trond Eirik Nilsen
 • Leder for stab for virksomhetsstyring Jan Rudi Pedersen
 • Leder for stab for HR og HMS Kjell Stabæk
 • Leder for stab for kommunikasjon Anders Stang Lund
 • Leder for felles enhet for operativ tjeneste Lars Blix Olsen
 • Leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning Svein Erling Mikalsen
 • Leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie Leif Sætrum (fung)
 • Leder for politiets sikkerhetstjeneste Finnmark Lars Gaupset
 • Leder for driftsenhet Finnmark - ikke tilsatt

Oppgaver og ansvar

I tillegg til de ordinære politioppgavene har politidistriktet nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til politiattester og grensekontroll.

Den østlige delen av Finnmark politidistrikt grenser mot Russland. Dette er Norges eneste landegrense mot et land utenfor Schengen, og Storskog er et internasjonalt grenseovergangssted. Inn- og utreisekontroll er derfor en viktig del av politiets arbeidsoppgaver, både i form av utlendingskontroll og avdekking av eventuell grenseoverskridende kriminalitet.

Politidistriktet samarbeider med russiske og finske politi- og grensemyndigheter. Politidistriktet har også ansvaret for grensekontroll og overvåking av den ca. 20 mil lange grensen, der grensesoldater fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) utfører grenseovervåking på vegne av politimesteren i Finnmark.

Finnmark politidistrikt er også vertskap for Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, som holder til i Vardø. Politiattestkontoret har landsdekkende ansvar for kontroll av vandel og utstedelse av politiattester, og har i 2017 27 medarbeidere.