Fakta og viktige milepæler

Fra 1. februar 2017 ble ny overordnet organisasjonsmodell med funksjonell organisering og lederstøttestaber iverksatt. Den 22. februar ble også de tidligere operasjonssentralen slått sammen. Den nye operasjonssentralen for Finnmark ligger i Kirkenes.

Ny lokal geografisk inndeling i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter iverksettes 1. januar 2018. Da er selve omorganiseringen gjennomført, og grunnlaget er lagt for den videre utviklingen gjennom politireformen.

 

Hva betyr endringene for deg?

I Finnmark videreføres alle tjenestesteder unntatt Nesseby. Det kan bli justeringer av tjenestetilbudet i form av åpningstider og hvilke tjenester som utføres på de ulike tjenestestedene. Hver kommune får en politikontakt, som skal være bindeledd i samarbeidet mellom politi, kommune og andre lokale samarbeidspartnere.