1. Sak til spesialenheten

  Innlandet politidistrikt har oversendt en sak til Spesialenheten for politisaker. Saken omhandler erverv av våpen fra en ansatt i politidistriktet.

 2. Endring i Engerdal

  Politiet omstiller seg for å bli enda bedre og for å bli et mer effektivt politi. Derfor må vi gjøre nødvendige endringer med vår organisering.

 3. Medhold i Personvernnemda om overvåking

  Innlandet politidistrikt fikk mandag 23.10.17 medhold i Personvernnemda om å fortsette med kameraovervåkingen i Brumunddal sentrum.

 4. Politiet oppforderer publikum til å anmelde tyverier

  Ved Lillehammer politistasjon etterforskes en sak hvor det er beslaglagt en rekke gjenstander som antas å være tyvegods.

 5. Kriseøvelse Innlandet

  Torsdag 24. august arrangeres det kriseøvelse på Lillehammer. Over 140 aktører deltar.

 6. Slik blir tjenestetilbudet i Innlandet

  Politimesteren i Innlandet har sendt ut en orientering til kommunene om tjenestetilbudet i ny struktur. Her er noen av de viktigste punktene.

 7. Politimesterens tilrådning lokal struktur

  Politimesteren i Innlandet anbefaler at Innlandet politidistrikt skal ha 21 politistasjoner og lensmannskontor (tjenestesteder) i sin nye tjenestestruktur. Tjenestestedene anbefales organisert i 11 tjenesteenheter....

 8. Politikontakter Innlandet

  37 politikontakter i Innlandet politidistrikt er klare til innsats i kommunene i distriktet. (Opprinnelig publisert 19.06.17)

 9. Lokal organisering Innlandet

  I dag har politidirektør Odd Reidar Humlegård presentert sin beslutning om hvordan Innlandet politidistrikt skal organiseres lokalt. (Publisert 13.01.17)

 10. Samlokalisering 110- og 112-sentralene

  Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag 30. mars den nye sentralen på...