1. Kriseøvelse Innlandet

  Torsdag 24. august arrangeres det kriseøvelse på Lillehammer. Over 140 aktører deltar.

 2. Slik blir tjenestetilbudet i Innlandet

  Politimesteren i Innlandet har sendt ut en orientering til kommunene om tjenestetilbudet i ny struktur. Her er noen av de viktigste punktene.

 3. Politimesterens tilrådning lokal struktur

  Politimesteren i Innlandet anbefaler at Innlandet politidistrikt skal ha 21 politistasjoner og lensmannskontor (tjenestesteder) i sin nye tjenestestruktur. Tjenestestedene anbefales organisert i 11 tjenesteenheter....

 4. Politikontakter Innlandet

  37 politikontakter i Innlandet politidistrikt er klare til innsats i kommunene i distriktet. (Opprinnelig publisert 19.06.17)

 5. Lokal organisering Innlandet

  I dag har politidirektør Odd Reidar Humlegård presentert sin beslutning om hvordan Innlandet politidistrikt skal organiseres lokalt. (Publisert 13.01.17)

 6. Samlokalisering 110- og 112-sentralene

  Innlandet er først ute med samlokalisering av 110- og 112-sentralene innenfor de nye politidistriktene. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) åpnet torsdag 30. mars den nye sentralen på...