Fakta og viktige milepæler

  • Innlandet politidistrikt ble etablert 01.01.2016.
  • 01.03.2017: Ny organisasjon i Innlandet med funksjonelle driftsenheter og staber iverksatt.
  • 29.03.2017: De tre operasjonssentralene i Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal ble slått sammen til en felles sentral.
  • 01.07.17: Iverksettelse av ny organisering/tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt
  • 01.09.17: Ferdig med organisasjonsløpet for fase 2. Oppstart personalløpet fase 2.
  • 15.12.17: Personalløpet avsluttes.
  • 01.04.18: Overgang til ny struktur