Fakta og viktige milepæler

  • Innlandet politidistrikt ble etablert 01.01.2016
  • 01.03.2017: Ny organisasjon i Innlandet med funksjonelle driftsenheter og staber ble iverksatt.
  • 29.03.2017: De tre operasjonssentralene i Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdal ble slått sammen til en felles sentral.
  • 01.07.2017: Ny organisering/tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt ble iverksatt.
  • 01.09.17: Organisasjonslløpet for fase 2 avsluttet. Persnalløpet fase 2 startet opp.
  • 15.12.2017: Personalløpet avsluttet.
  • 01.04.2018: Omorganiseringen av Innlandet politidistrikt ferdig. Det betyr at vi beveger oss fra strukturdelen av nærpolitireformen til det videre arbeidet med å heve kvaliteten på de ulike polititjenestene.

    Det overordnede målet er et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet både i vårt distrikt og i landet for øvrig.