Innbyggerne i Øyer er fra 15. desember 2017 ivaretatt av politiet på Lillehammer. Ta kontakt med  Lillehammer politistasjon.