Våler lensmannskontor er samlokalisert med Åsnes lensmannskontor.