Nesset lensmannskontor er samlokalisert med Sunndal lensmannskontor på Sunndalsøra. Både polititeneste og sivile gjeremål for Nesset lensmannsdistrikt vert utført ved Sunndal lensmannskontor.