Sund lensmannskontor er frå 1. september 2017 samlokalisert med Molde politistasjon i Molde.

Både polititjeneste og sivile gjeremål for Sund lensmannsdistrikt vert utført ved Molde politistasjon.