Polititjenesten i Hadsel er fra 16. desember 2017 overtatt av Sortland lensmannskontor.