Pågående hendelser

Pressehenvendelser til operasjonssentralen vedrørende pågående hendelser: 75 58 91 20 (hele døgnet)

Straffesaker

Pressehenvendelser angående straffesaker rettes til jourhavende jurist på tlf 75 58 90 00.

Alle øvrige henvendelser

Kan rettes til vår pressevakt på tlf nr 489 93 770 (hverdager 08:00-15:30).

Du kan også sende e-post til kommunikasjon.nordland@politiet.no

Stab for kommunikasjon

Stab for kommunikasjon består av følgende medarbeidere:

  • Tove Kaspersen, fungerende leder og stedsplassert i Bodø. Tlf 957 55 976
  • Mette Horsberg, kommunikasjonsrådgiver og stedsplassert i Mosjøen. Tlf 959 02 646

Du vil få tak i en av våre medarbeidere på vår pressevakttelefon, 489 93 770.