Pågående hendelser

Pressehenvendelser til operasjonssentralen vedrørende pågående hendelser: 75 58 91 20 (hele døgnet)

Straffesaker

Pressehenvendelser angående straffesaker rettes til jourhavende jurist på tlf 75 58 90 00.

Alle øvrige henvendelser

Kan rettes til vår pressevakt på tlf nr 489 93 770 (hverdager 08:00-15:30).

Du kan også sende e-post til kommunikasjon.nordland@politiet.no

Stab for kommunikasjon

  • Tove Kaspersen, leder av kommunikasjonsstaben og stedsplassert i Bodø. Tlf 957 55 976
  • Mette Horsberg, senior kommunikasjonsrådgiver og stedsplassert i Mosjøen. Tlf 959 02 646
  • Stine Bya, kommunikasjonsrådgiver og stedsplassert i Bodø. Tlf 412 46 551

Du vil få tak i en av våre medarbeidere på vår pressevakttelefon, 489 93 770.