Polititjenesten i Aremark er fra 1. november 2017 overtatt av Halden politistasjonsdistrikt.

Utstedelse av pass, behandling av våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver utføres ved Politiets forvaltningsenhet i Råde.

Sivilrettslige oppgaver og sekretariatsfunksjon for Aremark forliksråd utføres inntil videre ved Halden politistasjon.

Trenger du kontakt med politiet kan du ringe 02800 (112 ved nød).