Ansvaret for polititjenesten er overtatt av Skedsmo politistasjonsdistrikt (Rælingen), mens Aurskog-Høland lensmannsdistrikt har overtatt ansvaret for Fet. 

Namsmann- og sekretariatsfunksjon for forliksrådet ivaretas av Namsfogden i Skedsmo (Rælingen) og Aurskog-Høland lensmannsdistrikt (Fet).

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver.

Du kontakter politiet som før, via telefonnummer 02800 eller 64 99 30 00 for generelle henvendelser eller 112 ved nød.