Polititjenesten på Hvaler er fra 1. september 2017 overtatt av Fredrikstad politistasjon.

Utstedelse av pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver utføres ved Politiets forvaltningsenhet i Råde.

Sivilrettslige oppgaver og sekretariatfunksjon for Hvaler forliksråd utføres av Namsfogden i Fredrikstad inntil videre.