Ansvaret for polititjenesten, namsmannsfunksjonen og sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i Marker er overtatt av Indre Østfold politistasjonsdistrikt (Askim), mens Aurskog-Høland lensmannsdistrikt (Bjørkelangen) har overtatt ansvaret for Rømskog.

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver.

Du kontakter politiet som før, via telefonnummer 02800 eller 64 99 30 00 for generelle henvendelser eller 112 ved nød.