Polititjenesten i Nannestad og Gjerdrum er fra mandag 19. mars 2018 overtatt av Ullensaker lensmannsdistrikt.

Utstedelse av pass skjer ved Ullensaker lensmannskontor (drop-in), og ved Lillestrøm politistasjon (kun timebestilling).

Behandling av våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver skjer ved Lillestrøm politistasjon.

Sivilrettslige oppgaver og sekretariatsfunksjon for forliksråd utføres ved  Ullensaker lensmannskontor.

Trenger du kontakt med politiet kan du ringe 02800 (112 ved nød).