Ansvaret for polititjenesten, namsmannsfunksjonen og sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i Rakkestad er overtatt av Sarpsborg politistasjonsdistrikt.

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver.

Du kontakter politiet som før, via telefonnr. 02800 eller 64 99 30 00 for generelle henvendelser eller 112 ved nød.