Vansjø lensmannskontor stengte 27. april 2018

Ansvaret for polititjenesten, namsmannsfunksjonen og sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i kommunene Rygge, Råde og Våler er overtatt av Moss politistasjonsdistrikt.

NB:  Politiets forvaltningseksjon i Råde (samme adresse som lensmannskontoret) stenger ikke.