1. Politiet advarer mot Omegle

  Ofre for nettovergrep bør melde fra til politiet. Advarer mot nett-tjenesten Omegle.

 2. Småfly styrtet ved Holmestrand

  To menn på henholdsvis 47 og 48 år omkom da et fly av typet PITT styrtet ved Ekeberg skole i Holmestrand like før klokken 12.30 tirsdag. Flyet hadde tatt av fra Torp flyplass ti minutter tidligere. Det...

 3. Politiet advarer mot omreisende arbeidere

  Politiet har de siste dagene mottatt flere henvendelser fra publikum om såkalte "travellers" i Drammensområdet som tilbyr maling og vask av tak.

 4. Politikontakter i Sør-Øst

  I midten av juni fikk alle kommunene i Sør-Øst politidistrikt en egen politikontakt. Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunene, og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

 5. Politiets dag i Sør-Øst

  Lørdag 26. august inviterer politiet til Politiets dag på Nesbyen, Rjukan, Kongsberg og i Stavern. Her har publikum anledning til å møte politiet. Arrangementene er først og fremst beregnet på barnefamilier,...

 6. Nytt A-krimsenter i Sør-Øst

  Fredag 2. juni åpnet Anniken Hauglie det nye tverretatlige senter mot arbeidslivskriminalitet i Tønsberg. Medarbeiderne fra Skatteetaten, NAV Kontroll, skatteoppkreverne, politiet og Arbeidstilsynet forsterker...

 7. DNA-merking skremmer tyvene

  Politiet i Sandefjord og Tryg Forsikring delte ut kunstig DNA-sett for å innbruddssikre husene i Hasleåsen i Sandefjord. Ett år senere er resultatet klart: Innbruddene i området har blitt redusert med...

 8. Konfliktråd og Sør-Øst politidistrikt

  Forebygging av kriminalitet er gjennomgående for politiets og konfliktrådets virksomhet og et sentralt mål i nærpolitireformen. - Den avtale som i dag er inngått mellom Sør-Øst politidistrikt og konfliktrådene...

 9. Nedgang i antall anmeldelser i 2016

  Det totale antallet anmeldte straffesaker i Sør-Øst politidistrikt viser en nedgang i 2016 sammenlignet med tidligere år.

 10. Klagebehandling

  Politidirektoratet besluttet ny lokal organisering av landets politidistrikter i januar. Berørte kommuner kunne klage på beslutningene fram til 10. mars. Så langt har Politidirektoratet mottatt åtte klager...