Indre Vestfold lensmannskontor er fra 15. november 2017 slått sammen med øvrige politienheter i Vestfold. Ta kontakt med politistasjonen i Holmestrand, Horten,  Tønsberg, Sandefjord eller Larvik.

For pass og våpensøknader - kontakt Politiets publikumssenter i Stokke.