Organisering av reformarbeidet

Det lokale prosjektarbeidet ledes av Bernt Norvalls. Arbeidet er delt inn i en rekke delprosjekter og med på laget har Norvalls medarbeidere fra hele det nye politidistriktet. Følgende personer er med i prosjektet på full tid:

 • prosjektleder: Bernt Norvalls
 • prosjektstøtte: Kari Torkelsen
 • HR-ansvarlig: Aud Marit H. Åsbø
 • HR-støtte: John Laurits Ask
 • REAL (EBA): Roar Omdal
 • REAL (EBA), stedfortreder: Venke Bru Nordbø
 • arkiv og dok.: Torhild Levik
 • innføring IKT: Ruth H. Nesse
 • opplæringsansvarlig: Amund P. Revheim
 • opplæringsansvarlig, stedfortreder: Odd Helge Åkseth
 • innføring operasjonssentral: Svein Kjetil Larsen
 • innføring operasjonssentral, stedfortreder: Rune Plassen
 • gevinstansvarlig: Heidi R. Eike
 • politiarbeid på stedet: Erik H. Hagen
 • kommunikasjonsstøtte: Linda Merethe Lie, Jon Dagsland og Hilde Urdal Fløysvik.

Hva betyr endringene for deg?

I forbindelse med reformen er det besluttet at det skal legges ned åtte av 28 tjenestesteder i distriktet. Dette betyr at innbyggerne i disse kommunene ikke lenger har en lokal lensmann. Alle kommuner skal få en politikontakt, og disse vil bli særlig viktige i kommuner der lensmannskontoret er lagt ned.

Politikontakten skal være det viktigste bindeleddet mellom politiet, kommunene og befolkningen. Politikontaktene i Sør-Vest politidistrikt ble utpekt 26. mai og skal utarbeide etterretningsbilde sammen med kommunen(e) de er ansvarlig for.

Nedlegging av lensmannskontor betyr ikke at beredskapen i kommunene blir svekket. Tanken er at bygg skal erstattes med polititjenestekvinner og -menn.

Omorganiseringen vil også medføre endringer i hvordan driftsenhetene er organisert. Politimesteren har bestemt at Sør-Vest politidistrikt skal ha følgende fem geografiske driftsenheter: Stord, Haugesund/Karmøy, Stavanger/Ryfylkeøyane/Sør Ryfylke, Sandnes/Jæren/Eigersund og Etne/Vindafjord/Sauda/Suldal. Disse har foreløpig ikke fått nye navn etter at beslutningen ble tatt. Dette er administrasjonssteder, men det betyr ikke at lensmannskontoret i de driftsenhetene som ikke lenger har en geografisk driftsenhet, blir lagt ned.