Lensmannskontoret er avviklet. Du kan nå henvende deg til Haugesund politistasjon.