1. Politiet etterlyser vitner etter brann

  Rundt kl. 2030 lørdag 2. september fikk politiet melding om brann i en hytte på Vågnes utenfor Tromsø. Ingen oppholdt seg i hytta, som var fullstendig overtent.

 2. Barnehus Finnmark

  Barnehusavdeling i Kirkenes gir kortest reisevei for flest barn.

 3. Pålegg sikkerhetssone

  English version below. Politiet har gitt Greenpeace-skipet Arctic Sunrise med tilhørende småbåter og mannskap pålegg om å fjerne seg fra sikkerhetssonen rundt boreriggen Songa Enabler.

 4. Politikontakter

  Det er oppnevnt politikontakter for alle kommuner i Troms politidistrikt. Formålet med å etablere politikontakt, i tillegg til politiråd, er å sikre et enda tettere og mer systematisk samarbeid med kommuner...

 5. Nye Troms pd på plass

  Fra 1. juni omfatter Troms politidistrikt nesten hele Troms fylke. Politidistriktet blir organisert i 5 geografiske driftsenheter (lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter) pr. nå med 13 tjenestesteder,...

 6. Omreisende håndverkere

  Håndverkerne reiser ofte fra dør til dør på denne tiden av året. De tilbyr sine tjenester til lave priser, annonserer gjennom flygeblader og ønsker gjerne kontakt betaling. Oppdragene som tilbys er varierte...

 7. Trygghet, lov og orden

  I arbeidet med det nye politidistriktet har den lokale styringsgruppen, som har bestått av sju ordførere, fem politiledere og fire fagforeningsrepresentanter, fremhevet følgende som viktig: når noe skjer...

 8. Visepolitimester

  Astrid Elisabeth Nilsen ble av Kongen i statsråd 16.desember 2016 utnevnt til visepolitimester i Troms. Åremålsperioden som visepolitimester er på seks år. Visepolitimesteren blir politimesterens stedfortreder...

 9. Tilrådning nye Troms pd

  - Stortinget har vedtatt politireformen, og bedt oss få til et bedre og mer tilstedeværende politi i samarbeid med kommunene. Det har naturlig nok vært mye oppmerksomhet knyttet til kontorene. Troms fylke...

 10. Langtidsplanen

  Som kjent har forsvaret hatt Bell 412-helikoptre på Bardufoss stående på beredskap til støtte for politiet siden 2013. Dette er en beredskap det sivile samfunn har hatt god nytte av i forbindelse med mer...

 1. Forrige
 2. 1
 3. 2
 4. Neste