Fra 22. desember 2017 er det Harstad politistasjon som har ansvar for polititjenesten i Kvæfjord kommune.