Melhus lensmannskontor er stengt. Henvendelser vises til Heimdal politistasjon.