Polititenesta er fra 1. november 2017 teken over av Nordhordland lensmannsdistrikt.