Frå 1. januar 2018 er Balestrand lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Balestrand kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Høyanger lensmannskontor.