Frå 1. januar 2018 er Hyllestad lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Hyllestad kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Fjaler lensmannskontor.