Frå 1. januar 2018 er Jølster lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Jølster kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Førde og Naustdal lensmannskontor.