Polititenesta i Luster kommune er frå 4. september 2017 teke over av Sogndal og Leikanger lensmannskontor.