Frå 1. januar 2018 er Samnanger lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Samnanger kommune er frå 1. januar teken over av Kvam lensmannskontor.