Frå 1. januar 2018 er Selje lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Selje kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Eid lensmannskontor.