Frå 1. januar 2018 er Ulvik lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Ulvik kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Voss lensmannskontor.