Frå 1. januar 2018 er Vaksdal lensmannskontor lagt ned. Polititenesta for Vaksdal kommune er frå 1. januar 2018 teken over av Voss lensmannskontor.