Bjørn Løkås

Stilling
grenseinspektør II
Enhet
Grensekommissariatet for den norsk-russiske grense
Ansvarsområde
Jarfjord
E-post
bjorn.lokas@politiet.no
Telefon
78 99 57 94
Mobil
988 33 128