Brit Inger S. Hansen

Stilling
enhetsleder
Enhet
Grensekommissariatet
Ansvarsområde
Kontorsjef
E-post
brit.sundquist.hansen@politiet.no
Telefon
78 99 57 91
Mobil
482 43 297