Kjersti Nævestad

Stilling
seniorrådgiver
Enhet
Grensekommissariatet
Ansvarsområde
Seniorrådgiver/tolk
E-post
kjersti.naevestad@politiet.no
Telefon
78 99 57 93
Mobil
959 22 932